Yüz Estetiği (Yüz Gençleştirme)

Yaşlanma süreci içerisinde yüz cildi, mimik kasları ve yüz kemiklerinde birtakım değişiklikler olur. Yerçekiminin etkisiyle yüz ve boyundaki deri ve kas tabakasında bir sarkma ve gevşeme meydana gelir. Yaşla birlikte kemiklerde meydana gelen zayıflama ve özellikle çene kemiğinin küçülmesi üzerindeki cilt artık bol geleceği için durumu kötüleştirir. Bunlara ek olarak deri yaşlanır ve derideki küçük kırışıklıklar derin yarıklar halini alır. Özellikle sigara kullanımı ve aşırı güneşe maruz kalmış olma gibi olumsuz faktörler varsa derideki yaşlanma belirtileri daha da belirgin olur. Aşırı mimik alışkanlığı olan kişilerde yüz kaslarının aşırı hareketlerine bağlı bu kasların oluşturduğu kırışıklıklar derinleşir ve kaslar çalışmazken örneğin uykuda bile belirgin ve kalıcı hale gelir. Yüz gençleştirme ameliyatlarını ve ameliyatsız yüz gençleştirme işlemlerini anlatmadan önce yüz ve boyun bölgesini üçe bölerek yüz yaşlanmasının sonuçlarını incelemekte fayda vardır.

Yüze yapılacak estetik müdahaleler açısından yüzün bölümleri:

 • Üst Yüz
  Alın ve Kaşlar
 • Orta Yüz
  Gözler, Burun, Yanaklar ve Ağız
 • Alt Yüz ve Boyun
  Ağız ve Boyun

Üst yüze baktığımızda yıllar boyunca tekrarlanan kaş kaldırma ve şaşırma benzeri mimiklerin sonucu olarak alındaki çizgilerin derinleştiğini ve kalıcı hale geldiğini görürüz. Yerçekiminin etkisiyle kaşları taşıyan cilt ve kas dokusu aşağı doğru sarkar. Üst göz kapakları yıllar içinde bollaşarak gençken tek kat olan cilt bollaşıp gevşer ve sarkarak iki kat haline gelir ve hatta kirpiklerin üzerine doğru düşerek görmeyi güçleştirir. Kaşların aşağı doğru inmesi de üst göz kapağındaki sarkmayı artırır. Hem alt hem de üst göz kapağında göz küresi çevresindeki yağ dokusunu yerinde tutan bağ dokusunun zayıflaması sonucu yağ yastıkçıkları ve göz altı torbaları oluşur. Göz altı torbaları genellikle alt göz kapaklarında daha belirgin olmakla beraber her iki göz kapağında farklı miktarlarda görülebilir.

Orta yüze baktığımızda hem yanaklardaki yağ miktarının yaşla birlikte azalması sonucu hem de bu yağ yastıkçıklarının cildi taşıyan mimik kasları ve deri ile birlikte aşağı doğru sarkması sonucu genç yüzde belirgin olan yanaklar ve elmacık kemikleri bölgesi basık ve hatta çukur bir hal alır. Burnun her iki yanından başlayıp ağız çevresinden aşağı doğru inen katlantılar (nazolabiyal oluk) derinleşir. Ağız çevresinde çepeçevre dudaklara dik çatlaklar oluşur.

Alt yüz ve boyun bölgesine baktığımızda yerçekiminin etkisi ve boyun derisini taşıyan platisma kasının zayıflaması sonucu boyun derisinin gevşeyerek aşağı doğru sarktığını ve çeneyle boyun arasındaki hoş kavsin kaybolduğunu, yandan bakışta çeneden boyuna düz bir geçiş oluştuğunu görürüz.

Bütün bu anlatılanlardan anlaşılması gereken en önemli fikir yüzdeki yaşlanmanın birbirini etkileyen pek çok bileşenden oluşan karmaşık bir süreç olduğudur. Yapılacak müdahale ya da ameliyat kişiye özel olmalıdır. Örneğin bir kişide iyi sonuç veren tek bir müdahale başka bir kişide o bölgeyi düzeltmesine rağmen diğer bölgelerle uyumunu bozarak kötü sonuç verebilir. Bu sebeple yüz yaşlanması problemine yönelik ameliyatlar tek tek ele alınamaz. Bu konudaki müdahalenin bütün yüze hakim tecrübeli bir hekim tarafından yapılması gerekir.

Alın Germe ve Kaş Kaldırma (Alın ve Kaş Estetiği) Ameliyatları

Alın germe ve kaş kaldırma ameliyatlarında pek çok farklı teknik olmasına rağmen genellikle saçlı deri içinden kesilerek izlerin görünmemesi sağlanır. Buna ek olarak değişik askı materyalleri kullanılarak ya da sadece alın derisi yukarı taşınarak kaşlar yukarıya doğru çekilir ( kaş asma ). Kaş asma ameliyatları yapılacak kesinin uzunluğunu azaltmak amacıyla endoskopik olarak da yapılabilmektedir. Özel kameralar ve aletlerle yapılan bu işleme endoskopik kaş asma ya da endoskopik kaş kaldırma ameliyatı denir. Kaş asma ameliyatları çok küçük (1-2mm) kesilerden cilt hiç açılmadan dışarıdan asıcı bir cerrahi ipliğin yerleştirilmesi ile de yapılabilir. Bu şekilde yalnızca kaş yukarıya doğru çekilmektedir ve kapsamlı bir müdahale değildir. Ancak ameliyatsız kaş asma yöntemi olarak ameliyattan çekinen hastalar arasında popülerdir.Hangi yöntemin sizin için en uygun olduğuna cerrahınızla birlikte karar vermelisiniz.

Orta Yüz Estetiği (Orta Yüz Germe) Ameliyatları

Orta yüz germe ameliyatı gözlerle ağız arasındaki, yanakları ve elmacık kemiklerini de içeren bölgenin gençleştirilmesi için yapılır. Yerçekimi ile aşağı doğru sarkan bu bölge yüzde yassılaşmaya, cansız ve yaşlı bir görünüme sebep olur. Gençlerde dolgun olan yanaklar ve elmacık kemikleri çevresi yaşla birlikte düzleşir. Orta yüz kaldırma ameliyatında amaç orta yüzü taşıyan mimik kasları ve derinin toplu halde yukarı doğal yerine doğru taşınmasıdır. Bu şekilde yanaklar dolgunlaşır ağız çevresindeki derin kırışıklıklar kaybolur ve yüz yorgun ifadeden kurtulur. Bu işlemin yapılması için alt göz kapağı ve kirpikler arasından iz bırakmayacak bir hat boyunca kesilir. ( Aynı yerden alt göz kapağı gençleştirme ve gözaltı torbalarının alınması ameliyatı aynı seansta yapılabilir. ) Buna ek olarak saçlı deride iz bırakmayacak ufak kesiler yapılabilir. Orta yüz germe ameliyatı endoskopik olarak da yapılabilmektedir. Orta yüz bölgesini kaldırmak amaçlı ameliyatsız yüz askı teknikleri de kullanılabilmektedir. Bunlar ameliyat kadar etkili ve kalıcı sonuçlar sağlamasa da ameliyattan çekinen hastalar için kısmi bir iyileşme sağlamaktadır. Bu amaçla özel üretilmiş cerrahi askı iplikleri ( Aptos ) cilt hiç kesilmeden sadece küçük delikler açılarak orta yüz bölgesine yerleştirilir. Kalıcılığı 1.5 – 2 yıl kadar olabilir. Ameliyat ile orta yüz estetiği ise kalıcıdır ama yaşlanma ameliyat bittikten sonra da devam eden bir süreçtir ve etkileri uzun zaman içinde ortaya çıkacaktır.

Yüz Germe (Yüz Estetiği) Ameliyatı

Yüz germe ameliyatı tüm yüz ve boyun derisindeki sarkma ve kırışıklıkların giderilmesi amacı ile yapılır. Yüz gençleştirme ameliyatlarının en kapsamlısıdır. Yaşlanma ile birlikte hem yüz derisi hem de bu deriyi taşıyan kaslar ve bağ dokusu gevşeyerek yerçekimine yenilir ve sarkar. Yüzün ve boynun tamamına ulaşılabilmesi için kulak hemen önündeki katlantıdan başlayan ve kulak memesi etrafından dönerek kulağın arkasından saçlı deri içine uzanan bir hatta deri kesilerek açılır. Bu hat önde kulak önü katlantısına arkada ise saçların arasına gizlenerek ameliyattan sonra izlerin görünmemesi sağlanır. Klasik bir yüz germe ameliyatında deri kesildikten sonra deri ve deri altı yağ dokusu beraberce kaldırılarak daha derindeki kas ve bağ dokusunda ayrılır. Deri bu şekilde kaldırılarak şakaklar, yanaklar, çene ve boyun bölgelerinden serbestleştirilir. Bu şekilde yüzün asıcı dokusu olan ve yerçekimine esas direnci sağlayan kas ve bağ dokusu tamamen görünür hale gelir. Bu doku derine konulan ve dışardan görünmeyen kalıcı dikişlerle gerilerek gevşeklikler ortadan kaldırılır. Daha sonra deri arkaya ve yukarıya doğru gerilerek fazlalık miktar tespit edilir ve işaretlenir. Bu işaretli yerlerden deri fazlası kesilerek çıkartılır. Son olarak deri yeni yerine dikilerek tespit edilir. Bu işlemlere ek olarak aynı seansta boyuna liposuction uygulanabilir.

Yüz Estetiği (Yüz Gençleştirme) Ameliyatı Öncesi:

 • Sigara, yara iyileşmesini olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle ameliyattan 10 gün önce kullanmaya ara vermeniz faydalı olacaktır. Sigara içimine ara vermek yüz estetiği ameliyatında özellikle çok önemlidir, lütfen bu uyarıyı ciddiye alınız. Çünkü yüz estetiği ameliyatından sonra yaşanabilecek yara ve iz problemleri büyük oranda sigara kullanımına ara vermeyen kişilerde görülmektedir.
 • Aylık periyodunuz ( adet dönemi ) sırasında kanama eğilimi fazla olabilir, bu nedenle zorunluluk olmamakla beraber ameliyatınızın ertelenmesi gerekebilir. Bu durumu doktorunuza bildiriniz
 • Kanamaya eğilimi arttırdığı için aspirin, bitkisel ilaçlar ve vitamin tabletlerinin kullanımı ameliyat tarihinden 10 gün önce kesilmelidir.
 • Üst solumun yolu enfeksiyonu geçiriyor iseniz doktorunuza bildiriniz, ameliyatınızın ertelenmesi gerekebilir.
 • Ameliyat öncesinde doktorunuzla uzun uzun konuşup beklentilerinizi anlatınız.
 • Doktorunuz sizi detaylı bir muayeneden geçirip yüz estetiğinde uygulanan tekniklerin hangisinin veya hangilerinin size uygulanması gerektiğine karar verip bunları size açık bir şekilde anlatacaktır.

Yüz Estetiği (Yüz Gençleştirme) Ameliyatı Sonrası:

 • Enfeksiyon gelişmemesi için antibiyotik, ağrı duymamanız için ağrı kesici ilaç ameliyattan hemen sonra başlanacaktır.
 • Ameliyat tan sonra bir gece hastanene kalıp ertesi gün taburcu olacaksınız.
 • Ameliyattan sonraki 10 gün boyunca sigara içmeyiniz.
 • Ameliyattan sonraki 10 gün boyunca kanamaya eğilimi arttırdığı için aspirin ve benzeri ilaçlar, bitkisel ve vitamin tabletleri almayınız.
 • Ameliyattan sonra birkaç gün başınız kalp seviyesinden yüksekte kalacak şekilde yatınız.
 • Ameliyattan hemen sonraki günlerde yüzünüzde şişlik ve morluklar olabilir. Bunlar 7-10 gün içinde azalarak geçecektir. Buz uygulaması şişlik ve morlukların oluşumunu azaltır, kaybolmasını da kolaylaştırır. Ameliyattan sonra ilk 2 gün aralıklarla yüzünüze buz uygulayınız.
 • Şişlik ve morlukların çabuk geçmesi için doktorunuz tarafından verilen kremi düzenli kullanınız.
 • Sargılarınız 3 – 4. günlerde açılacak. Dikişlerin genelde 5-7 günlerde alınacaktır.
 • Her şey yolunda gittiği takdirde ameliyattan yaklaşık 10 gün sonra işe dönebilirsiniz.